Registrační formulář pro členství ve spolku Laser Game Club Písek

Členství ve spolku Laser game club Písek (dále jen „spolek“) opravňuje člena spolu s osobami níže uvedenými čerpat výhody a slevy na ostatní členské poplatky klubu. Podrobné informace o všech výhodách a slevách jsou uvedeny na stránkách: http://www.lasergameclub.cz/clenstvi. K prodloužení členství na následující rok dojde automaticky v případě zaplacení členského poplatku ve výši 200,- Kč buď v hotovosti nebo převodem na bankovní účet č. 293482719 / 0300 a to v období od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku. Členství trvá po dobu prvního roku a v každém dalším kalendářním roce, ve kterém člen uhradí členský poplatek.

Ostatní rodinní příslušnící, kteří jsou oprávněni v rámci této přihlášky čerpat výhody členství. “příjmení, jméno, datum narození, vztah (syn dcera, manželka…)”

Jako zákonný zástupce nezletilých osob uvedených výše uděluji odesláním tohoto formuláře souhlas s tím, aby tyto osoby navštěvovaly Laser arénu Písek. Tento souhlas uděluji v rozsahu dokumentu s názvem Souhlas zákonného zástupce, který je uvedený na internetových stránkách www.laserenapisek.cz, přičemž obsah tohoto dokumentu je mi zcela znám.

Odesláním tohoto formuláře uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů nezletilých osob uvedených v tomto formuláři, jejichž jsem zákonný zástupce, a to v rozsahu uvedeném v Informacích k zpracování osobních údajů uvedených na internetových stránkách www.laserenapisek.cz.

Odesláním tohoto registračního formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s bezpečnostními a herními pravidly, provozním řádem, stanovami spolku, stejně tak jako se s Informacemi k zpracování osobních údajů spolkem, jež jsou všechny umístěny na www.laserenapisek.cz, a dále, že jsem s uvedenými dokumenty seznámil všechny osoby uvedené v tomto registračním formuláři.