Bezpečnostní pravidla

BEZPEČNOSTNÍ A HERNÍ PRAVIDLA LGC Písek

Provozovatel Laser game herny: Laser game club Písek z.s. (dále jen „LGC Písek“), IČ: 02436469, Kontakt na správce: 776606631, Odpovědný vedoucí: Vojíková Jana
Pověřená osoba: denní služba na baru – obsluha

Vstup povolen pouze s vědomím správce či jím pověřené osoby (např. obsluhy). Nevstupujte do prostoru tzv. zbrojírny, pokud uvnitř probíhá hra. Může dojít ke zranění od vycházejících hráčů. Dbejte prosím pokynů obsluhy.

Důležité:
Do herny hráč vstupuje dobrovolně a má povinnost se předem seznámit s herními i bezpečnostními pravidly, provozním řádem, poplatky i členstvím a jeho podmínkami, s kterými vstupem do prostor Laser arény souhlasí. Tyto informace jsou na internetových stránkách www.laserarenapisek.cz, www.lasergameclub.cz či přímo v prostorách Laser arény na vývěskách. Pokud hráči není něco jasné, doptá se obsluhy. Obsluha vždy všechny důležité informace i bezpečnost před hrou nováčkům zopakuje.
Hráč vstupuje do arény na vlastní nebezpečí. Za případné úrazy, škody na oblečení či vnesených předmětech, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
Hráč se dle pravidel klubu stává členem Laser game clubu Písek. Informace o klubu, členství, podmínky, členské poplatky, stanovy apod. na www.lasergameclub.cz v sekci dokumenty.

Každý i drobný úraz je hráč povinen nahlásit obsluze, aby mohlo dojít k ošetření a zápisu do knihy úrazů. V případě, že hráč úraz nenahlásí, není možné uplatnit dále vzniklou újmu. Klub a jeho členi jsou pojištěni.

Hráč, který má či by mohl mít zdravotní problém, je před hrou povinen konzultovat svůj zdravotní stav s odborníkem či obsluhou, zda je pro něj nastavení hry či hra samotná vhodná (hlavně u epilepsie, těhotenství, barvoslepost, úzkost….aj.) Při nenahlášení a neupozornění na zdravotní problém, nenese klub žádnou zodpovědnost.
Pokud hráč objeví možné rizikové místo v prostorách herny — arény, kde by ke zranění mohlo dojít, je povinen nahlásit tuto skutečnost obsluze a to i během hry (vylezlý hřebík, uvolněná překážka, kluzká podlaha…).

Za děti zodpovídají rodiče či zákonní zástupci, kteří své děti dopředu a dostatečně poučí o chování i bezpečnosti.

V případě dětských skupin (školy, spolky, oslavy apod.) přebírá odpovědnost za skupinu doprovázející dospělá osoba (vedoucí, učitel, trenér, rodič …)

Povoleno/zakázáno/doporučeno při hře:

Tma, šero v aréně: Na boku zbraně je žluté tlačítko, které slouží k rozsvěcování baterky, ta je umístěná v hlavni. Při hře je nutné si svítit. V aréně je šero a stěny jsou černé, světlo pomáhá k orientaci i bezpečnosti. Všichni nový hráči jsou před hrou na tuto skutečnost ještě upozorněni.

Oděv: pohodlný nejlépe tmavý, boty pevné nejlépe sportovní.

Běhání: povoleno, ale tak, abyste se s nikým a ničím nesrazili!

Týmová spolupráce: povoleno.

Křik: povolen 🙂

Lezení na překážky: přísně zakázáno, jde především o vaše bezpečí, překážky k tomu nejsou konstruovány!

Přemisťování a jiná manipulace s překážkami: přísně zakázáno, mohlo by dojít k úrazu či poničení překážek.

Fyzický kontakt, agresivita: přísně zakázáno, laser game je bezkontaktní, společenská a zábavná hra bez násilí!

Plazení či ležení na zemi: zakázáno, v aréně je tma a mohlo by dojít k úrazu!

Parakotouly či jiné akrobatické prvky: přísně zakázáno — vesta je z tvrdého materiálu, neohebná a může vám způsobit zranění.

Ostré předměty, oheň, voda: vstup s takovými předměty je přísně zakázán. Pozor i na ostré šperky, hodinky a jiné doplňky – doporučujeme nechat zamčené v šatní skříňce. Telefon do herny také nepatří, může dojít k poničení.

Dioptrické brýle: Hráči s brýlemi musí být v aréně více opatrní. Brýle při nárazu do stěny mohou způsobit zranění či se rozbít. Pokud nutně brýle při hře nepotřebujete, zanechte je u svých věcí. Provozovatel nenese odpovědnost za úrazy ani poničení.

Dospělí a děti ve hře: skupina, která se skládá z osob různého věku, výšky i kondice (dospělí a děti) musí být opět více opatrná. Děti jsou velmi rychlé a jsou v aréně méně vidět, také neumí reagovat jako dospělí. Dospělí musí přizpůsobit svou hru dětem. Hrozí srážka s dítětem, naběhnutí dítěte na zbraň dospělého atd.

Zbraň proti obličeji: Pozor na pohyb se zbraní proti obličeji. Plast je velmi tvrdý a hrozí vyražení zubů. Zbraň před obličej nepatří.

V aréně jsou různé výšky podlah řešené většinou pozvolnými náběhy. Počítejte s tím a dávejte pozor na pocit šlápnutí do prázdna, podvrknutí nohy. 🙂

Upozornění na nejčastější zranění, úrazy či škody v aréně.
Buďte opatrní, pokud budete pozorní a dodržovat herní i bezpečnostní pravidla, je aréna bezpečná a vše níže uvedené se vám vyhne:
Srážky různého typu — stěny, sloupy, rohy, překážky, ostatní hráči, naběhnutí na zbraň…
Boule, odřeniny, naražený nos, v horších případech pak rozseknuté obočí či ret, vyražení zubů…
Zachycení oblečení za překážky — hrozí poničení
Odření hodinek, či přetržení šperků, rozšlápnutí telefonu, rozbití brýlí….
Pády, zakopnutí, podvrknutý kotník…

Manipulace s výzbrojí:
Pokud Vám během hry přestane střílet či svítit zbraň, vyjděte z arény a nahlaste to obsluze. Když to bude možné, výzbroj vyměníme a vy svou hru dohrajete. V případě, že nebude možné výměnu provést, hru bohužel nelze dohrát a nebude vám počítána (pokud jste si zbraň neponičili sami nevhodnou manipulací viz odstavec níže). Omlouváme se za tuto nepříjemnost, ale je to jen elekronika a když si rozmyslí, že nehraje, potřebujeme více času a našeho technika, aby jí přesvědčil k poslušnosti. 🙂
Při nahlášení nefunkčnosti výzbroje až po odehrané hře, není možné vyžadovat 100% slevu na tuto hru.

Prosíme hráče, aby na zbraň vždy dávali pozor. Zbraň odepínejte z vesty těsně před hrou a to až po úplném oblečení a zapnutí výzbroje. Po ukončení hry ji ihned připněte zpět na vestu. Snažte se o to, aby vám zbraň neupadla či jste s ní nebouchli např. o překážku.
Pokud se stane, že vám upadne na zem, prosím nezvedejte ji tažením za kabel, ale ohněte se pro ní.
Ve zbrani je elektronika, která se při úderu, pádu může uvolnit — poničit, což je právě důvod, kdy vám ve hře zbraň švindluje či nefunguje.
Vše je sice opravitelné, ale většinou ne hned. Prosíme vždy nahlaste pokud vesta či zbraň nefunguje tak jak má, nebo pokud máte pocit, že nefunguje správně — obsluha výzbroj prověří. Děkujeme za pochopení.

Hra a její možnosti:
Standardní délka hry: 15 minut
Na hru je nutné se dostavit 15 min. před začátkem. Při pozdním příchodu jsme nuceni zkrátit vaši hru o čas zpoždění, nebo vpustit další skupinu. Zkrácení nemá vliv na cenu hry!!

Zrušení rezervace: Nelze-li ze strany hráče dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit alespoň den před stanoveným termínem, nejpozději 3 hodiny před začátkem hry. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn příště nepřijímat od tohoto hráče další rezervace a u hráče s členstvím mu neodehranou hru počítat jako by odehraná byla. Hru je možná zrušit kliknutím na odkaz v potvrzovacím e-mailu rezervace či telefonicky na 776606631.

Časová rezervace na hru, kterou jste si udělali je orientační — prosíme počítejte s tím. My sice potřebuje, aby jste vy přišli včas a s předstihem, ale někdy se nepovede přesný čas začátku hry úplně dodržet. K tomuto může dojít z různých důvodů např. malé děti potřebují více času na přípravu, přijde větší skupina, než byla hlášená, selže technika…Věříme, že jste se přišli bavit a tato skutečnost vám náladu nezkazí. Příště může být zdržení třeba kvůli vaší skupině. Děkujeme za pochopení. 🙂

Maximální počet hráčů: 10.

Herní varianty: Deathmatch X Team Deathmatch

Pody (miny): interaktivní zařízení, které vás mohou při hře zastřelit nebo vám přidělit jednu z výhod — špión, samopal, neviditelnost, štít.

Laserové brány: Laserová mříž, která se v průběhu hry aktivuje a deaktivuje. Uzavírá prostor, lze ji ovládat výstřelem do ovládacího panelu, který se nachází u stropu, poblíž brány. Proběhnutí zavřenou mříží ubírá body a způsobí hráči herní smrt 5 vteřin.

Hudební módy: možnost nastavení různých hudebních módů.

Světlo, tma: možnost nastavení různé intenzity osvětlení, vč. možnosti hraní hororového módu — ve tmě (nevhodné pro začátečníky)

Hru je možno po dobu trvání promítat kamerami na monitor v kavárně.
Aréna je po celou dobu monitorována kamerovým systémem se záznamem.

Za předměty odložené v neuzamčené skříňce či jiných prostorách neručíme.

Za zničení oblečení, cenností aj. při hře neneseme žádnou odpovědnost.