Klubová sekce

Klub / členství v klubu

 

Jak se stát členem?

Členství v klubu je platné vždy na kalendářní rok. Vzniká vyplněním registračního formuláře a zaplacením ročního členského poplatku 200 Kč. V případě pokračování členství pro další rok již stačí pouze zaplatit členský poplatek, nová přihláška se vyplňovat nemusí. Členství je ukončeno uplynutím doby a nezaplacením ročního členského poplatku.
Člen i jeho rodinní příslušníci uvedeni na přihlášce jsou povinni se seznámit se všemi pravidly a řádem, který je závazný – viz níže. Hosté člena, kteří s ním přijdou do prostor Laser arény jsou také povinni se s těmito dokumenty seznámit a dodržovat je.
U dětí přihlášených na naši volnočasovou aktivitu – „kroužek“, je členství součástí v tomto členském poplatku pro dané pololetí. V tomto pololetí může dítě i jeho blízká rodina využívat všechny výhody RČ.
 1. Registrace (vyplnění registračního formuláře)
 2. Seznámení se s bezpečnostními a herními pravidly.
 3. Seznámení se s provozním řádem.
 4. Seznámení se stanovami o.s.
 5. Podmínky zpracování osobních údajů
 6. Souhlas zákonného zástupce (děti neuvedené na přihlášce, hosté člena)

Máme dva druhy členství:

ROČNÍ ČLENSTVÍ (RČ)

UHRAZENÍM ROČNÍHO ČLENSKÉHO POPLATKU 200 KČ A REGISTRACÍ ČLENA VZNIKÁ NÁROK NA:

 • Členský účet (člen může hrát pod svou přezdívkou, sbírat body a postupovat v hráčské tabulce na stránkách laserliga.cz
 • Slevy na ostatní členské poplatky (tábor, turnaj, LG…)
 • Odpadá nutnost registrace všech členů rodiny, členství je v rodině přenosné (úzký kruh — rodiče a jejich děti). Nutno příslušníky rodiny vypsat na přihlášku. Pokud jsou děti uvedené na přihlášce, není potřeba vyplňovat další souhlas zákonného zástupce, je součástí přihlášky.
 • Možnost nabíjení kreditu a odčítání útraty z účtu člena (vhodné zejména pro děti, které by mohly své peníze ztratit nebo je tato varianta hojně využívaná jako dárek pro dítě ke všem příležitostem – možnost vytisknout dárkový certifikát. Pozor, peníze nelze z účtu vybrat!
  Jak toto funguje? 
  Rodič nebo dítě, které má u nás svůj účet, může na kase (po domluvě i převodem) vložit libovolnou částku na svůj členský účet (nabít si kredit) a poté svou útratu na baru, herně, hradit odečtem. 
  Vždy je třeba nahlásit před platbou obsluze baru, aby účet nevyjela klasicky hotovostní platbou. Pro kontrolu rodiče, co se děje s vkladem, můžeme kdykoliv vyjet historii účtu.
 • Slevy na čl. poplatcích za hry i pro hosty našeho člena s RČ
  Protože jsme si vědomi toho, že u nás si sám v aréně nezastřílíte, je další výhoda možnost využít vaší slevy (členských cen) pro celou skupinu, kterou si sebou přivedete.
  Pro vysvětlení: je nepříjemné vysvětlovat kamarádům, které vyzvete na souboj, že oni platí víc. Proto vy, jako náš člen si můžete pozvat své hosty (nečleny) a užít si to společně za stejnou cenu. Lze pouze v případě účasti aktivního člena.
 • Možnost zakoupení výhodných permanentek
 • Přednostní pozvánky na akce pořádané spolkem
 • Slevy na příměstské tábory, klubík, turnaj aj.
 • Turnaje jen pro členy
 • V den narozenin jedna hra Laser game pro člena zdarma jako dárek 🙂
 • Kroužkové děti neplatí roční příspěvek, je již součástí čl. poplatku za kroužek v příslušném pololetí. Tyto děti také nepotřebují souhlas zákonného zástupce, je již součástí přihlášky.

KRÁTKODOBÉ ČLENSTVÍ (KČ)

KRÁTKODOBÉ ČLENSTVÍ — BEZ ROČNÍHO ČLENSKÉHO POPLATKU 200 KČ (DENNÍ — JEDNORÁZOVÉ) UMOŽŇUJE:

 • vstup do herny „arény“ (bez členských slev)
  Jedná se o jednorázovou návštěvu klubu, člen s KČ pouze podepisuje registrační lístek. Má povinnost se seznámit s podmínkami, poplatky a pravidly členství v klubu, stejně tak provozním řádem a herními a bezpečnostními pravidly umístěnými zde.
 • dobíjet kredit na účet člena (pokud si ho založí)
 • v případě zaregistrování e-mailu pozvánky na akce LA
 • umístění dítěte na tábor, klubík (bez slevy)
 • účast na turnajích (bez slevy)