Klubová činnost

Laser game club Písek z.s

spolek Laser game club Písek vznikl spolu s arénou v roce 2013 za účelem podpory rozvoje mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže z Písku a okolí. Prvotním cílem jeho založení bylo dostat děti a mládež od počítačů, televize a mobilních telefonů, zvednout je ze židlí a vytvořit jim podmínky pro zdravý pohyb a setkávání se. 

Dnes se již těšíme širokému počtu členů z řad dětí, mládeže i dospělých, kteří mohou využívat mnoho klubových výhod a účastnit se různých akcí. Jsme bezbariéroví a přizpůsobeni všem.  
Spolupracujeme i s jinými kluby ze širokého okolí, jsme členy Jihočeské rady dětí a mládeže Radambuk a členy ČRDM.

Pravidelné aktivity klubu:
Pravidelné kroužky pro děti a mládež, turnaje, prázdninový klub, příměstské tábory.

Výhody členství:
Zvýhodnění – sleva na další členské poplatky např. za hry laser game, startovné na turnajích, slevy na tábory…
Možnost zakoupení výhodné permanentky, přednostní informace o akcích a přihlašování na ně, založení účtu…

Členský poplatek:
200 Kč na kalendářní rok

Klubové aktivity