Pravidla Laser Game

Pravidla Laser Game

Obecné informace:

 • Vstup do Arény je povolen pouze s vědomím Provozovatele, případně obsluhy. Během probíhající hry platí zákaz vstupu do přípravné místnosti, prostoru vstupu do arény a arény samotné bez výzbroje. Každý hráč musí dbá pokynů Provozovatele či obsluhy.

 • Časová rezervace hry je pro hráče závazná. Na hru je nutné přijít s 15ti minutovým předstihem. Provozovatel může čas hry posunout v návaznosti na provozní okolnosti či situaci. Provozovatel nebo obsluha nemusí hru hráči či skupině umožnit. Při porušování pravidel je možné hráče ze hry vykázat. Tato skutečnost nemá vliv na slevu z ceny hry. Každá započatá hra je počítaná jako odehraná a je nutná uhradit. Ve výjimečných situacích může obsluha rozhodnout o slevě.

 • S případnými dotazy je možné se obrátit na obsluhu. Před zahájeném první hry (návštěvy) obsluha vždy sdělí novým hráčům základní pravidla hry a bezpečnostní pokyny, při každé další návštěvě je již hráč s pravidly obeznámen. V případě že je bude chtít pravidla zopakovat, je třeba obsluhu o zopakování požádat. Pravidla i provozní řád je také umístěn na www.lasergameclub.cz a hráč je povinen se se zněním seznámit a vše dodržovat.

 • Vstupem do arény hráč souhlasí a je obeznámen s pravidly i bezpečností.

Aréna:

 • V Aréně je šero a stěny jsou černé, obrysy překážek jsou označené barevně. Na každé zbrani je žluté tlačítko, které slouží k rozsvícení baterky umístěné v hlavni. Při hře je nutné si svítit, neboť světlo pomáhá k lepší orientaci a brání srážce s překážkami.

 • V Aréně je možné nastavit různou intenzitu osvětlení vč. možnosti hraní hororového módu v úplné tmě (nevhodné pro začátečníky)

 • Oděv: pohodlný, nejlépe tmavý, boty pevné nejlépe sportovní, avšak vždy uzavřené. S nevhodnou obuví nebude hráč do Arény vpuštěn.

 • Běhání během hry je povoleno, ale každý hráč musí dbát na to, aby se s nikým a ničím nesrazil.

 • Maximální počet hráčů během hry: 10 osob.

 • Lezení na překážky je přísně zakázáno.
 Stejně tak je zakázáno přemisťování a jiná manipulace s překážkami.

 • Do Arény je zákaz vstupu s ostrými předměty, ohněm a vodou. Dále je potřeba dávat pozor na

  šperky, hodinky, telefony a jiné doplňky – tyto doporučujeme nechat v uzamykatelné šatní skříňce.

 • V Aréně jsou různé výšky podlah řešené většinou pozvolnými náběhy.

 • Pokud v aréně vznikne úraz nebo zranění, je nutné vše neodkladně nahlásit obsluze a sepsat

  záznam o úrazu. V případě, že hráč úraz nenahlásí není možné uplatnit dále vzniklou újmu.

Výzbroj:

 • Výzbroj se skládá z vesty a laserové zbraně, které jsou spojeny kabelem.

 • Laser je zcela zdraví neškodný a nevadí očím.

 • Pokud výzbroj přestane fungovat nebo začne švindlovat, ihned to nahlaste obsluze, pokud to bude možné,  vestu vyměníme, takže svou hru dohrajete. V případě, že nebude možné výměnu provést, hru bohužel nelze dohrát a nebude hráči počítána (pokud si zbraň neponičil sám nevhodnou manipulací). Při nahlášení nefunkčnosti výzbroje až po odehrané hře není možné vyžadovat 100% slevu na tuto hru.

 • Hráči mohou používat výzbroj pouze dle pokynů obsluhy.

Hra a její možnosti:

 • Standardní délka hry: 15 minut
 .

 • Herní varianty: Deathmatch a Team Deathmatch. Cíl je stanoven vždy podle vybrané herní varianty

 • Hlavním cílem Laser game je získat co nejvíce bodů, tj. zasáhnout co největší množství protihráčů. Za každý zásah získává hráč (i jeho tým) body. V případě, že je hráč zasažen, ztrácí on (i jeho tým) body. Vítězí tým s největším počtem bodů.

 • Zasažený hráč je na 5 vteřin mimo hru, aby se mohl ukrýt nebo přemístit do jiné části Arény.

 • Pody (miny): interaktivní zařízení, která mohou zasáhnout hráče, nebo jim přidělit jednu z výhod

  (špión, samopal, neviditelnost, štít).

 • Laserové brány: laserová mříž která se v průběhu hry aktivuje a deaktivuje. Uzavírá prostor a lze ji ovládat výstřelem. Proběhnutí zavřenou (pouze virtuálně) mříží ubírá body a zasáhne hráče.

 • Hudební módy: možnost nastavení různých hudebních módů, vč. možnosti hraní na vlastní hudbu.

 • Hru je možno po dobu trvání přenášet kamerou na monitor v kavárně.

Bezpečnost:

 • Během hry je zakázán fyzický kontakt a agresivita. Laser game je bezkontaktní, společenská a zábavná hra bez násilí. Stejně tak je během hry zakázáno ležet na zemi nebo se po ní plazit. Pozor na zbraň – nepatří před obličej, může dojít k úrazu! 

 • Kotouly a jiné akrobatické prvky jsou zakázány, může dojít ke zranění.

 • Hráči ve skupině, která se skládá z osob různého věku, výšky či kondice (dospělí a děti), musí dbát

  zvětšené opatrnosti s ohledem na rozdílné fyzické dispozice.

 • Za děti ručí jejich dospělý doprovod či zákonný zástupce