Rychlá rezervace

od 11. 5. dětský klub

od 11. 5. dětský klub

 

Krásný den,

Od 11. 5. můžeme konečně opět začít s našimi klubovými aktivitami jako jsou kroužky a klub.

Kroužky/klub budou probíhat každý den pondělí až pátek v časech od 10 do 12h a od 13 do 15h. (dvě skupiny denně), max. počet na skupinu 14osob + vedoucí. Do otevření škol či do prázdnin, pojedeme v tomto módu. Pozor - podmínky v této chvíli nastavené se mohou s vývojem situace měnit!

Kdo se může přihlásit:
1. Kroužkové děti k vyčerpání jejich náhrad za neuskutečněné schůzky z důvodu pandemie.

2. Nekroužkové děti (pomoc rodičům s hlídáním)

Přihlášení:
Děti se musí na konkrétní schůzku přihlásit přes jednoduchý on-line formulář Přihlášení na kroužek/klub , abychom věděli, kdo přijde a jak je tato skupina zaplněna. Schůzka se bude konat od minimálního počtu 5ti dětí (aby si zahrály) – zaplněnost uvidíte v přihlašovacím formuláři.

Naše kontrola obsazenosti bude probíhat cca 40 min. před konkrétní schůzkou. Prosím, abyste se všichni nahlašovali s dostatečným předstihem, klidně i několik dní dopředu. Usnadníte práci nám, a i Vy budete mít přehled, jak to vypadá. Stejně tak, pokud nakonec dítě nebude moci přijít na nahlášenou schůzku, prosím omlouvejte ho také před. 

Když při naší kontrole zjistíme, že není skupina zaplněna do min. počtu dětí, budeme přihlášené informovat o zrušení této skupiny smskou (40min před začátkem schůzky).


Je jen na vás kolikrát týdně dítě nahlásíte a na které dny.
Omezením je jen počet dětí na skupinu.

Kroužkový člen si může za svou náhradu přivést s sebou i sourozence či kamaráda, na kterého také můžeme odepsat jeden vstup (náhradu).

Ostatní, nekroužkové děti si svůj vstup jednorázově uhradí při příchodu, či je možné po domluvě poslat platbu na účet.  Jednorázová platba: člen 200Kč / nečlen 240Kč. Možnost zakoupení i výhodné permanentky na 10 vstupů za 1800Kč (můžete využít i pro více dětí)

Hodina mezi kroužky nám slouží k dezinfekci vest a prostor, úklidu a na přípravu pro další skupinu. Dítě, které zůstává i na druhou skupinu zůstane na tuto dobu odpočívat u stolu.

Bohužel nemůžeme v této době dětem dělat šťávu. Buďto si děti přinesou vlastní pití či si mohou zakoupit balené nápoje u vedoucího.

 

V rámci našich schůzek budeme dodržovat veškeré nařízení vlády. Prosím seznamte se s ním Vy i děti a respektujte je – úplné znění naleznete na klubových stránkách v sekci dokumenty https://www.lasergameclub.cz/dokumenty

 

Výtah toho nejdůležitějšího pro Vás:

  1. Děti prosím postavte do výtahu a pošlete do arény samostatně, pokud je vodíte. Do areálu smění vstoupit pouze účastnící se, přihlášené děti.
    Přijďte v čas alespoň 10 min. před začátkem schůzky (v celou bude výtah uzamčen). Pokud si děti vyzvedáváte, budou 5 min. po ukončení schůzky posláni dolů výtahem (nebude-li dohodnuto jinak), kde byste na mě měli čekat.
  2. Děti musí mít ochranu úst – roušku, šátek ……. a vlastní sáček, do které si mohou roušku v případě potřeby uložit. 
  3. Při vstupu bude vyžadováno důkladné umytí rukou a následná dezinfekce připraveným prostředkem (děti si mohou přinést i vlastní).
  4. Dítě si přinese Vámi vyplněné a podepsané čestné prohlášení, které naleznete ke stažení v přihlášce. Je možné ho také vyplnit a poslat podepsané na náš e-mail, nebo nahrát jako přílohu rovnou v on-line přihlášce. Bez tohoto prohlášení není možné dítě na kroužek přijmout.
    Prosím kontrolujte pokaždé zdravotní stav dítěte těšně před příchodem na schůzku.

 

Děkujeme za pomoc i respektování pravidel a těšíme se na děti.

https://www.lasergameclub.cz/formulare/krize

print Formát pro tisk

Facebook - Aréna Facebook - CaféBar