Rychlá rezervace

PŘIHLÁŠKA NA VOLNOČASOVOU AKTIVITU – Příměstský tábor
Název příměstského tábora, termín a čas:
AVANGERS
Čas konání: denně od 8:00 – 16:30 hodin
:
:
:
:
:
:
:

Kontakty na zákonného zástupce, které je možné použítv případě potřeby
:
:

:
:občanské sdružení sdružuje osobní údaje podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Při předávání a zpracování údajů z dokumentace postupuje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V den nástupu dítěte na volnočasovou aktivitu odevzdejte prosím následující dokumentaci!:

  • kopii průkazky zdravotní pojišťovny
  • List účastníka s vyplněným prohlášením o bezinfekčnosti, odchodu dítěte a dalších upozornění

Cena tabora za týden:  členská: 1.800Kč / nečlenská: 2.200 Kč
Informativní schůzka pro rodiče bude 5.6.2017 od 18:00 hodin v "Laser aréně Písek".
:

Při platbě na účet číslo 2800687081/2010 (Fio banka) uveďte prosím jako V.S. datum narození vašeho dítěte a do poznámky i jméno dítěte (dle přihlášky), pro lepší kontrolu. Děkuji.
Platbu lze provést i v hotovosti v "Laser aréně Písek".
V ceně jsou náklady na materiál, hry, administrace, program, mzdy, jídlo a pití.

Dítě se zaplacenou přihláškou má místo na táboře plně rezervované. Nelze vymáhat umístění dítěte na táboře jen při podání přihlášky bez úhrady. Podmínky pro storno platby za tábor jsou uvedeny na www.laserarenapisek.cz.

Upozornění: v případě, že dítě opakovaně neuposlechne vedoucího a porušuje řád, je vedoucí oprávněn vyloučit dítě z dalších volnočasových aktivit bez nároku na vrácení peněz.

Jsem si vědom(a), že návštěvy Laser arény se nezletilý účastní na vlastní nebezpečí. Přijímám zodpovědnost za případné škody na zařízení či majetku provozovatele, které nezletilý způsobí. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom(a) žádných zdravotních obtíží či onemocnění nezletilého, které by bránilo v bezpečné účasti na hře v laser game.
Já jako zákonný zástupce i nezletilý jsme seznámeni  s provoznímy, bezpečnostnímy i hernímy podmínkamy a pravidly, s kterými souhlasíme. www.laserarenapisek.cz

Závazně přihlašuji své dítě na výše uvedenou volnočasovou aktivitu a souhlasím s podmínkami v přihlášce uvedenými.


Facebook - Aréna Facebook - CaféBar