PŘIHLÁŠKA NA VOLNOČASOVOU AKTIVITU
KROUŽKY školní rok 2017/2018
Přesné časy konání kroužků budou upřesněny na začátku školního roku!
:
:
:
:
:
V září dostane každý klubové tričko s jeho jménem čí přezdívkou.
:
:

Kontakty na zákonného zástupce, které je možné použít v případě potřeby
:
:

:
:občanské sdružení sdružuje osobní údaje podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Při předávání a zpracování údajů z dokumentace postupuje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Cena kroužku za školní pololetí:   2.200Kč. Splatné vždy do konce prvního měsíce školního pololetí.
:
Při platbě na účet číslo 2800687081/2010 (Fio banka) uveďte prosím jako V.S. datum narození vašeho dítěte a do poznámky i jméno dítěte (dle přihlášky), pro lepší kontrolu. Děkuji.
Platbu lze provést i v hotovosti v "Laser aréně Písek".
V ceně jsou hry, program, členství, pojištění, mzdy, klubové tričko, pití.

Dítě si může v případě nemoci nahradit tento den v jiném kroužkovém dni, avšak pouze u včas omluvených absencí (tj. do začátku kroužku na našem klubovém fb, sms, mailem či telefonicky). Pokud na kroužek nepřijde a není omluven, tento den mu propadá a nelze náhradu udělat. Náhrady je nutno vybrat vždy v pololetí v kterém vznikly (možno převést hru např. i na sourozence). www.facebook.com , www.lasergameclub.cz.

Upozornění: v případě, že dítě opakovaně neuposlechne vedoucího a porušuje řád, je vedoucí oprávněn vyloučit dítě z dalších volnočasových aktivit bez nároku na vrácení peněz.Klub ani její vedoucí nezodpovídají za ztrátu či poničení věcí, elektroniky dítěte. Nedávejte dětem na kroužek žádné cennosti a poučte je, aby si dávali pozor na věci které si přinesou, včetně věcí elektronických.

Jsem si vědom(a), že návštěvy Laser arény se nezletilý účastní na vlastní nebezpečí. Přijímám zodpovědnost za případné škody na zařízení či majetku provozovatele, které nezletilý způsobí. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom(a) žádných zdravotních obtíží či onemocnění nezletilého, které by bránilo v bezpečné účasti na hře v laser game.
Já jako zákonný zástupce i nezletilý jsme seznámeni  s provoznímy, bezpečnostnímy i hernímy podmínkamy a pravidly, s kterými souhlasíme. www.laserarenapisek.cz

Závazně přihlašuji své dítě na výše uvedenou volnočasovou aktivitu a souhlasím s podmínkami v přihlášce uvedenými.


print Tisk