PŘIHLÁŠKA NA VOLNOČASOVOU AKTIVITU – Kroužek

Termín kroužku:

* :

* :

:
* :

* :
* Adresa trvalého pobytu:
:

:

:

:
Kontakt na dítě:
:

:

* :


Kontakty na zákonného zástupce, které je možné použít v případě potřeby
:

* :

* :
* :

* :
:

* povinné pole

Souhlasím s případným zveřejněním fotografií mé(ho) pro účely propagace činnosti spolku

Cena kroužku na školní pololetí:   2.200Kč. Splatné vždy do konce prvního měsíce školního pololetí.
:
Při platbě na účet číslo 2800687081/2010 (Fio banka) uveďte prosím jako V.S. datum narození vašeho dítěte a do poznámky i jméno dítěte (dle přihlášky), pro lepší kontrolu. Děkuji.
Platbu lze provést i v hotovosti v "Laser aréně Písek".
V ceně jsou hry, program, pololetní členství, pojištění, mzdy, klubové tričko (1x za rok), pití.

Dítě si může v případě nemoci nahradit tento den v jiném kroužkovém dni, avšak pouze u včas omluvených absencí (tj. do začátku kroužku na našem klubovém fb, sms, mailem či telefonicky). Pokud na kroužek nepřijde a není omluven, tento den mu propadá a nelze náhradu udělat. Náhrady je nutno vybrat vždy v pololetí v kterém vznikly (možno převést hru např. i na sourozence). www.facebook.com , www.lasergameclub.cz.

Upozornění: v případě, že dítě opakovaně neuposlechne vedoucího a porušuje řád, je vedoucí oprávněn vyloučit dítě z dalších volnočasových aktivit bez nároku na vrácení peněz. Klub ani její vedoucí nezodpovídají za ztrátu či poničení věcí, elektroniky dítěte. Nedávejte dětem na kroužek žádné cennosti a poučte je, aby si dávali pozor na věci které si přinesou, včetně věcí elektronických.


Dodržujeme pravidla a nařízení EU o GDPR, které od 25/5 2018 vchází v platnost a týká se ochrany osobních údajů, které střídá dosud platný zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.


Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle nařízení GDPR. Podmínky zpracování osobních údajů zde
Jsem si vědom(a), že návštěvy Laser arény se nezletilý účastní na vlastní nebezpečí. Přijímám zodpovědnost za případné škody na zařízení či majetku provozovatele, které nezletilý způsobí. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom(a) žádných zdravotních obtíží či onemocnění nezletilého, které by bránilo v bezpečné účasti na hře v laser game.
Já jako zákonný zástupce i nezletilý jsme seznámeni  s provoznímy, bezpečnostnímy i hernímy podmínkamy a pravidly, s kterými souhlasíme. www.laserarenapisek.cz

Přesné znění pravidel, bezpečnostních, herních i provozních podmínek a souhlasů naleznete na stránkách klubu v sekci dokumenty

Závazně přihlašuji své dítě na výše uvedenou volnočasovou aktivitu a souhlasím s podmínkami v přihlášce uvedenými.


print Tisk